side-advt-1123
side-advt123
Mari Patni mari nazare

Mari Patni mari nazare

Mari Patni mari nazare Womens World

સવિતા, મારા જીવનની સાવિત્રી

પ્રદીપ ત્રિવેદી મારી પત્ની સવિતા. હા, પત્ની સવિતા એ મારા જીવનમાં ‘સાવિત્રી’ બનીને આવી છે. આજે હું જે કાંઇ જીવન જીવી રહ્યો છું તે સાવિત્રીએ આપેલી જિંદગી છે. ...
Read more Comments Off on સવિતા, મારા જીવનની સાવિત્રી